MESYUARAT PANEL PERUNDINGAN JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) BILANGAN 1 TAHUN 2020

Mesyuarat Panel Perunding JUPEM bil.1/2020 telah diadakan pada 7 Februari 2020 bertempat di Wisma JUPEM yang dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ Sr Dr. Azhari bin Mohamed, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia.

You may also like...