Click for more infoPREMIUM TRAVEL FOOD

Click for more info

Read More

PREMIUM TRAVEL FOOD

Going to travel overseas? Get your travel food now!

Read More

Perbincangan teknikal mengenai pelaksanaan sistem MyRTKnet

Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia (JUPEM) telah menjemput pihak PEJUTA untuk suatu perbincangan teknikal mengenai pelaksanaan sistem MyRTKnet di mana JUPEM sedang di dalam peringkat akhir proses menaik taraf dan peralihan Sistem MyRTKnet daripada Sistem Trimble Pivot Platform (TPP) kepada Sistem Leica SpiderNET. Proses ini dijangka akan selesai keseluruhannya dalam tahun 2016 di mana ianya…

Read More »