SAMS'19CEPD/CTPD EVENTS 2019

SAMS'19

SUBSURFACE ASSET MANAGEMENT & SURVEYING CONFERENCE 2019
25-26 March 2019 Hotel Istana, Kuala Lumpur

Read More

CEPD/CTPD EVENTS 2019

Events, Schedule, Prospectus, Calendar & Registration form

Read More

Perbincangan teknikal mengenai pelaksanaan sistem MyRTKnet

Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia (JUPEM) telah menjemput pihak PEJUTA untuk suatu perbincangan teknikal mengenai pelaksanaan sistem MyRTKnet di mana JUPEM sedang di dalam peringkat akhir proses menaik taraf dan peralihan Sistem MyRTKnet daripada Sistem Trimble Pivot Platform (TPP) kepada Sistem Leica SpiderNET. Proses ini dijangka akan selesai keseluruhannya dalam tahun 2016 di mana ianya…

Read More »