Category: Libat Urus

SESI LIBAT URUS HALA TUJU JURUUKUR TANAH BERLESEN

Sesi Libat Urus Hala Tuju Juruukur Tanah Berlesen 2024 telah diadakan pada 22 April 2024 bertempat di Le Méridien Kuala Lumpur bertujuan untuk mendapatkan maklum balas, pandangan serta pendapat Ahli Ordinari PEJUTA terhadap Rang...