Category: Bengkel

BENGKEL KURSUS BAGI JTB NEGERI MELAKA

Bengkel Kursus bagi Jurukur Tanah Berlesen (JTB) Negeri Melaka mengenai tatacara semakan oleh pihak JUPEM ke atas 16 ASCII file (Landed Property) dan Cadangan Pelan Strata (CPS) telah diadakan pada 8-9 Disember 2021 di...