LAWATAN TEKNIKAL DARI LAND SURVEYORS BOARD SARAWAK

Rombongan dari Lembaga Jurukur Sarawak seramai 11 orang yang diketuai oleh Encik Luke Khoi Khan Sem selaku Pengerusi Jawatankuasa Kerja telah mengadakan lawatan teknikal ke PEJUTA.

Dalam lawatan teknikal ini, pihak PEJUTA telah berkongsi maklumat mengenai fi ukur strata, teknologi pengimbasan laser dan aplikasi Strata title sebagai input kepada pihak Land Surveyors Board Sarawak untuk menguruskan pindaan peraturan ukur dan skala yuran yang diwartakan di bawah The Land Surveyors (Conduct of Cadastral Land Surveys).

You may also like...