SUMBANGAN COVID-19

Tuan Haji Shaharuddin Musa selaku Presiden PEJUTA telah menyampaikan sumbangan kepada tabung dana COVID-19 kepada Yang Berhormat Dato’ Dr. Shamsul Anuar bin Hj. Nasarah, Menteri Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) sempena program lawatan kerja rasmi pada 9 April 2020 bertempat di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Kuala Lumpur.

You may also like...