SESI DIALOG PEJUTA BERSAMA PTG & PTD KEDAH

Sesi dialog Ahli Majlis Eksekutif PEJUTA bersama Ahli Zon Utara, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kedah (PTG) dan Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Kedah telah diadakan di Langkawi, Kedah pada 13 Disember 2020. Dialog ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu antara JTB dan PTG/PTD.

You may also like...