BENGKEL PENGGUNAAN SISTEM MYRTKNET DALAM KERJA PENGUKURAN KADASTER JURUUKUR TANAH BERLESEN BAGI TAHUN 2022

Bengkel Penggunaan Sistem MyRTKNET Dalam Kerja Pengukuran Kadaster Juruukur Tanah Berlesen telah diadakan pada 13-15 September 2022 di Taiping, Perak.

You may also like...