PEMBENTANGAN PENYERAGAMAN PELAN PEMBANGUNAN, PENYERAGAMAN PELAN PENGAMBILAN DAN PEMBENTANGAN PROFESIONAL

PROGRAM BERSAMA PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KEDAH ,PEJABAT-PEJABAT TANAH DAERAH DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN BERSAMA-SAMA AHLI PERSATUAN JURUUKUR TANAH BERTAULIAH MALAYSIA 

07 FEBRUARI 2023

RAIA HOTEL, ALOR SETAR, KEDAH

You may also like...