ARTICLED PUPILS DISCUSSION VIDEO

NADIA – UTILITI
1 April 2021

FUAD – MARIN KADASTER
3 April 2021

FAKHRI – AKTA JTB
6 April 2021

FATIN – SISTEM KORDINAT
8 April 2021

HAZIMIN -UAV (Remote Sensing, GIS)
10 April 2021

SHAMRIN – KADASTER & KTN
12 April 2021

IKRAM – GNSS – GEOID, GPS LEVELLING
14 April 2021

NADYA – PENGAMBILAN & GSA
16 April 2021

JUNAINAH MUSA – STRATA, SUB-MC
18 April 2021

NASHRIQ – STRATUM
20 April 2021