Buletin PEJUTA, April 2021

 

01 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Pemetaan & Pengukuran Utiliti Bawah Tanah oleh Nadia Rusli
Tonton Video Pembentangan
03 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Marine Kadaster oleh Fuad
Tonton Video Pembentangan
06 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Pekeliling KPUP dan Akta Jurukur Tanah Berlesen oleh Ahmad Fakhri
Tonton Video Pembentangan
08 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Sistem Koordinat oleh Fatin
Tonton Video Pembentangan
08 April 2021 Mesyuarat pindaan Peraturan-peraturan Juruukur Tanah Berlesen telah diadakan di Bilik Mesyuarat Sekretariat PEJUTA
10 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan UAV (Remote Sensing, GIS dan Geospatial) oleh Hazimin Roslan
Tonton Video Pembentangan
 11 April 2021

Dukacitanya dimaklumkan bahawa Juruukur Tanah Berlesen, TEH HOW KEE dari firma JURUUKUR INTAN MALAYSIA telah meninggal dunia.

12 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Kadaster dan Kanun Tanah Negara oleh Muhammad Syamrin
Tonton Video Pembentangan
13 April 2021 Mesyuarat Jawatankuasa Ukur Hakmilik Kadaster & Strata telah diadakan di Bilik Mesyuarat Sekretariat PEJUTA bagi membincangkan hal-hal berkenaan dengan Jurukur Tanah Berlesen yang mempunyai rekod Tunggakan Ukuran Hakmilik
 14 April 2021

Seminar Komunikasi oleh Tuan Rizal Rashid untuk semua Sekretariat PEJUTA telah diadakan di bilik Mesyuarat Sekretariat PEJUTA

14 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Global Navigation Satellite System (GNSS), GEOID & GPS Levelling oleh Ikram
Tonton Video Pembentangan
16 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Akta Pengambilan Tanah 1960 oleh Nadya Zahrul
Tonton Video Pembentangan
18 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Hakmilik Strata & Perbadanan Pengurusan Subsidiari (SUB-MC) oleh Junainah Mohd Musa
Tonton Video Pembentangan
20 April 2021 ARTICLED PUPILS : Pembentangan secara dalam talian (Zoom) berkenaan dengan Stratum oleh Mohd Noor Nashriq
Tonton Video Pembentangan
 22 April 2021 Dukacitanya dimaklumkan bahawa Jurukur Tanah Berlesen, Allahyarham MOHD SALLEH BIN TAIB daripada firma REALITI UKUR CONSULTANTS telah meninggal dunia pada jam 08.22 pagi. Tuan Haji Ahmad Wizan bin Mohd Thani sebagai wakil PEJUTA telah menyampaikan Wang sumbangan sebanyak RM2000 kepada waris Allahyarham Mohd Salleh bin Taib pada 23 April 2021.
 22 April 2021 Mesyuarat Office Bearer PEJUTA telah diadakan di Bilik Mesyuarat Sekretariat PEJUTA jam 10.00 pagi, bagi menyusun semula Ahli Jawatankuasa.
 22 April 2021 Mesyuarat “Subsurface Asset Management and Surveying International Conference 2021” (SAMS 2021) telah diadakan di Bilik Mesyuarat Sekretariat PEJUTA pada jam 2.00 petang. Antara agenda mesyuarat adalah untuk menubuhan kumpulan kerja SAMS 2021 dan taklimat ringkas program.
 25 April 2021 Mesyuarat bersama Ahli-ahli PEJUTA Negeri Terengganu yang diwakili oleh Haji Ismail bin Mat Deris bagi membincangkan isu-isu semasa telah diadakan di Grand Puteri Hotel, Kuala Terengganu.
 27 April 2021

Mesyuarat bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT) dan Persatuan Pemetaan Utiliti Kompeten Malaysia (UMAP MALAYSIA)

 28 April 2021 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa CTPD 2021 bersama Geospatial Science & Technology College (GSTC) telah diadakan di Bilik Mesyuarat Sekretariat PEJUTA pada jam 10.00 pagi.