Tagged: PPJTB

Seminar Pembangunan Profesional JTB Siri 2/2016

Seminar Pembangunan Profesional JTB Siri 2/2016

Licensed Land Surveyor (LLS) Professional Development Seminar Siri 2/2016 was organized by PEJUTA on November 21, 2016 (Monday) at Shangri-La’s Rasa Sayang Resort and Spa, Penang which marked the last event by PEJUTA in...